Témy rigoróznych prác

Zoznam tém rigoróznych prác na akademický rok vypisuje a zverejňuje dekan fakulty na webovej stránke fakulty. Uchádzač môže po dohode s predsedom príslušnej komisie predložiť aj vlastnú tému rigoróznej práce. Rigorózne konanie sa začína voľbou témy rigoróznej práce a podaním prihlášky.

Podávať prihlášky na rigorózne konanie možno priebežne počas roka!

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

 
Naspäť hore