Termíny

Termíny

Nasledujúce termíny:

Termíny odovzdania rigoróznych prác

jarný termín: 31. 03. 2017
jesenný termín: 31. 10. 2017

Termín podania prihlášky na rigorózne konanie

priebežne počas celého roka


Podávať prihlášky na rigorózne konanie možno priebežne počas roka!

 

Naspäť

 
Naspäť hore