Médiá – Moc – Manipulácia

Médiá – Moc – Manipulácia

Dátum konania: 25. 11. 2015

Miesto konania: PEVŠ, Tematínska 10, Bratislava

Slovenský mediálny trh v poslednom období zasiahla nová vlna zmien vlastníctva médií. Do popredia sa preto opäť dostávajú otázky slobody a nezávislosti médií, manipulácia informácií, ako aj otázky etiky v médiách. PR informácie sa často vydávajú za novinárske informácie bez žurnalistickej pridanej hodnoty, schované za rôzne manipulatívne techniky. Môže aj dokumentárny film byť nástrojom manipulácie v médiách? Je infotainment ešte žurnalistika? Je reklama rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje obsah médií?

Vlastníci médií, ale aj ich manažmenty vytvárajú mnoho razy neprimeraný tlak na žurnalistov, nielen v súvislosti so slobodou tvorby, ale aj na stále efektívnejší výkon, ktorý je pre mnohých novinárov neprijateľný, najmä, ak majú ambíciu angažovať sa v investigatívnej publicistike. Moc nemá hranice, moc nielen politická, ale aj ekonomická. Sú mediálni pracovníci schopní a ochotní odolávať moci alebo je pre nich jednoduchšie sa moci podriadiť a etické pravidlá považovať len formálne za súčasť svojej práce?

Cieľom vedeckej konferencie je hľadať odpovede na tieto otázky a podnietiť diskusiu o manipulácii v médiách z rozličných uhlov pohľadu.

Naspäť

 
Naspäť hore