Mediálne trendy

 
 

Dátum konania: 02.12.2010 - 04.12.2010

Miesto konania: Tematínska 10, Bratislava

Organizátor: FM PEVŠ

Fakulta masmédií PEVŠ zorganizovala prvý ročník medzinárodnej a vedeckej konferencie Mediálne trendy. Aktívne sa jej zúčastnilo 58 odborníkov (s príspevkami vystúpilo 41) z 13 krajín: USA, Nemecka, Dánska, Španielska, Ruska Rakúska, Česka, Poľska, Maďarska, Rumunska, Srbska či Spojeného kráľovstva, Slovenska. Hlavnou témou konferencie bol vývoj médií na Slovensku a v krajinách strednej a východnej Európy po páde komunizmu v roku 1989. Účastníci prezentovali svoje doterajšie vedecké poznatky a skúsenosti, odborne diskutovali o pozitívnych a negatívnych dopadoch zmien nielen na novinársku sféru, ale aj mediálnu oblasť ako celok. Rokovanie prebiehalo v štyroch sekciách, príspevky i diskusia boli zamerané predovšetkým na právne, politické, štrukturálne, profesionálne, obsahové, ekonomické a technologické aspekty.


Viac ako 60 prezentujúcich, s vyše 50 príspevkami z viac ako 20 univerzít a ustanovizní, z ôsmich krajín (Slovensko, Poľsko, Česko, Rakúsko, Maďarsko, Rumunsko, Británia a USA) - sa zúčastnilo druhého ročníka odbornej konferencie Fakulty masmédií Mediálne trendy (2. – 4.12.2010).
Hlavnou témou konferencie bola Kríza v médiách – médiá v kríze, čo je tiež názov rovnomenného grantu spolufinancovaného slovenskou Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Cieľom stretnutia desiatok odborníkov nielen zo strednej a východnej Európy, ale aj Veľkej Británie a Spojených štátov amerických, bolo diskutovať o dopadoch globálnej hospodárskej krízy z roku 2008 na mediálny priemysel a novinársku profesiu.

 
Naspäť hore