Otáz(ni)ky osobnosti

 
 

Dátum konania: 07.11.2013

Miesto konania: Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Tematínska 10, 851 05 Bratislava (Petržalka).

Organizátor: Fakulta masmédií PEVŠ

Vážená pani, vážený pán,

dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu organizovanú pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča Otáz(ni)ky osobnosti, ktorá sa bude konať 7. novembra (štvrtok) 2013 v Bratislave.

Cieľom vedeckej konferencie je podnietiť diskusiu o osobnosti z  rozličných uhlov pohľadu. Jedným z  motívov organizovania konferencie je skutočnosť, že najmä mladí ľudia nedokážu správne posúdiť kritériá osobnostných kvalít človeka a  nevedia diferencovať skutočné hodnoty človeka od často povrchnej popularity.

Nemenej dôležitým cieľom konferencie je výchovný a vzdelávací aspekt, resp. ovplyvnenie názorov budúcich pracovníkov médií a marketingu na osobnosť, najmä jej duchovný rozmer a hodnoty ako motivačný faktor.

Veríme, že Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave pripravila program, ktorý osloví najmä vysokoškolských pedagógov, vedeckých pracovníkov, odborníkov z praxe a študentov doktorandského štúdia a nájdete si v ňom tému blízku Vašej práci.

Program konferencie s ďalšími informáciami nájdete v súboroch na stiahnutie

Tešíme sa na spoluprácu.

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.
dekan Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy

Kontaktná adresa:
PhDr. Mária Macková, PhD.
Fakulta masmédií PEVŠ
Tematínska 10
851 05 Bratislava
e-mail: maria.mackova@paneurouni.com
Telefón: +421268203644, 0907670172

 

 

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore