Bakalárske štúdium

Chceš byť úspešným právnikom? Ponúkame ti atraktívne štúdium na najlepšej právnickej fakulte!

Podľa posledného hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) bola Fakulta práva vyhodnotená ako najlepšia zo všetkých právnických fakúlt na Slovensku z hľadiska uplatnenia absolventov v praxi. V roku 2012 dosiahla nulovú absolventskú nezamestnanosť. Od ostatných fakúlt rovnakého zamerania sa odlišujeme predovšetkým zameraním na európske právo, výučbou v cudzích jazykoch, vybranými prednáškami realizovanými v anglickom či nemeckom jazyku, aplikovanými právnymi disciplínami napr. formou simulovaných sporov. Prepojenie na prax zaručujú významní odborníci z praxe z Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR, advokácie a prokuratúry.

Vďaka úzkej zahraničnej spolupráci môžeš aj ty vycestovať v rámci programu Erasmus do krajín Európskej únie, rozšíriť si svoje vedomosti a zdokonaliť sa v cudzom jazyku. V rámci dvojstranných zmlúv môžeš vycestovať aj mimo Európsku úniu, napr. na štátnu univerzitu v Petrohrade v Ruskej federácii.

Počas štúdia absolvuješ letnú prax, exkurzie v kriminalistickom a expertíznom ústave, v ústave súdneho lekárstva, či vo väzniciach. Môžeš sa zapojiť do viacerých národných i medzinárodných súťaží a pokračovať tak v šľapajach Tvojich starších kolegov, ktorí získali v posledných rokoch významné ocenenia napr. v Hong Kongu, Washingtone, Viedni, Haagu.

Absolvovanie bakalárskeho štúdia na našej fakulte ti otvorí cestu k práci v rámci súdnictva, či štátnej správe a samospráve a vďaka kvalitnému jazykovému vzdelaniu aj v rámci celej Európskej únii.

Prečítaj si podmienky prijatia a presný postup na vyplnenie prihlášky.

Po skončení bakalárskeho štúdia môžeš pokračovať v magisterskom študijnom programe.

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 
Naspäť hore