Harmonogram akademického roka 2016/2017

Otvorenie akademického roka.............................................................................................     26. 9. 2016
Termín na odovzdanie prihlášok na  I. stupeň štúdia  v akad. r. 2016/2017.........................   do 28. 2. 2017

Zimný semester 2016/2017

Obdobie

Zápis študentov

19.09.2016 - 20.10.2016

Výučba

26.09.2016 - 18.12.2016 ( 12 týždňov )

Konzultácie, externé štúdium

26.09.2016 - 18.12.2016 ( 12 týždňov )

Vianočné prázdniny

19.12.2016 - 01.01.2017

Skúškové obdobie (1. a 2. ročník)

02.01.2017 - 12.02.2017 ( 6 týždňov)

Skúškové obdobie (3. ročník)

02.01.2016 - 05.02.2017 ( 5 týždňov )

Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob bakalárskych prác 2015/2016

12.09.2016 - 26.09.2016

Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra

01.09.2016 ( štvrtok ), 15.09.2016 (štvrtok )
01.11.2016 ( utorok ), 17.11.2016 (štvrtok )

Letný semester 2016/2017

Obdobie

Výučba ( 1. a 2. ročník)

13.02.2017 - 07.05.2017 ( 12 týždňov )

Výučba ( 3. ročník)

06.02.2017 - 23.04.2017 ( 11 týždňov )

Termín odovzdania bakalárskej práce

31.03.2017

Skúškové obdobie (1. a 2. ročník)

09.05.2017 - 23.06.2017 ( 6 týždňov )

Skúškové obdobie (3. ročník)

24.04.2017 - 21.05.2017 ( 4 týždne )

Termín splnenia podmienok Bc. štúdia

19.05.2017

Štátne skúšky

01.06.2017 - 22.06.2017 ( 4 týždne )

Termíny prijímacích pohovorov (skúšok) pre akademický rok 2016 / 2017

10.04.2017 – 14.04.2017
13.06.2017 – 16.06.2017

Promócie

27.06.2017 – 03.07.2017

Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra

14.04.2017 ( piatok ), 17.04.2017 (pondelok),
01.05.2017 ( pondelok), 08.05.2017 (pondelok )

Prázdniny

01.07.2017 – 31.08.2017

Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob bakalárskych prác

16.08.2017 – 31.08.2017 ( 2 týždne )

Doplňujúce kolo prijímacích pohovorov

12.-14.09.2017

 

Štátne skúšky bakalárskeho stupňa štúdia :

Študenti 3. ročníka Bc. štúdia preukazujú ku dňu 19. 05. 2017 kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby záverečnej bakalárskej práce a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky:
1.    dosiahnutie celkového počtu 170  kreditov za bakalársky stupeň štúdia a
2.    splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).


Študenti, ktorí k stanovenému dátumu nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa záverečných bakalárskych skúšok, ani obhajoby svojej záverečnej bakalárskej práce, pričom v akademickom roku 2017/2018 môžu pokračovať vo 4. roku bakalárskeho stupňa štúdia.

 
Naspäť hore