Študijný program doktorandského štúdia

Názov študijného programu:

Teória a dejiny štátu a práva
Trestné právo
Medzinárodné právo
Občianske právo

Študijný odbor:

3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva
3.4.7 Trestné právo
3.4.8 Medzinárodné právo
3.4.11 Občianske právo

 

Stupeň vysokoškolského štúdia:

III. – doktorandské štúdium

Forma štúdia:

3.4.2 - denná v slovenskom jazyku
3.4.7 - denná, externá v slovenskom jazyku
3.4.8 - denná, externá v slovenskom a anglickom jazyku
3.4.11 - denná, externá v slovenskom jazyku

 

Štandardná dĺžka štúdia:

denná: 3 akademické roky
externá: 4 akademické roky

Počet kreditov potrebných na skončenie štúdia:

180

Udeľovaný akademický titul:

„philosophiae doctor“ (PhD.)

Absolvent doktorandského študijného programu (3. stupeň) je spôsobilý vedecky pracovať. Ovláda vedecké metódy výskumu s orientáciou na základné i osobitné problémy práva. Je pripravený riešiť vedecké aj interdisciplinárne problémy. Je pripravený formovať rozvoj daného odvetvia práva v celonárodnom, čiastočne i medzinárodnom meradle, aplikovať získané poznatky v praxi so znalosťou alternatívnych riešení. Môže pracovať aj ako vysokoškolský učiteľ.

3. stupeň (doktorandské štúdium):
- vedecký pracovník
- vysokoškolský učitel.

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore