Paneurópske právnické dni

Paneurópske právnické dni - elektronická konferencia pod záštitou dekana Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy prof. JUDr. Jaroslava Ivora DrSc. 

2013

I. ročník elektronickej konferencie Paneurópske právnické dni 2013. sa uskutočnil v dňoch 20.05.2013 až 25.05.2013 dištančnou formou pod záštitou dekana fakulty práva Paneurópskej vysokej školy prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc.
na tému: „Súčasné uplatňovanie prvkov restoratívnej justície“.

2014

II. ročník elektronickej konferencie Paneurópske právnické dni 2014. sa uskutočnil v dňoch 26.05.2014 až 30.05.2014 dištančnou formou pod záštitou dekana fakulty práva Paneurópskej vysokej školy prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc. na tému: „Aktuálne otázky trestnej zodpovednosti“.

 

Miesto konania:  konferencia.paneurouni.com

 
Naspäť hore