Profil študijných programov

Študijné programy smerujú k dosiahnutiu univerzálneho a úplného právnického vzdelania, osobitný dôraz študijných programov je viazaný na špecializáciu v oblasti medzinárodného a európskeho práva. Fakulta tieto študijné programy pripravuje v spolupráci so zahraničnými univerzitami, pričom vo vzdelávacom procese okrem domácich vysokoškolských pedagógov a odborníkov z praxe pôsobia aj vysokoškolskí pedagógovia z renomovaných zahraničných univerzít.

Na základe priznaných práv je fakulta oprávnená

3.4.2  Teória a dejiny štátu a práva,

3.4.7  Trestné právo,

3.4.8  Medzinárodné právo,

3.4.11 Občianske právo.

 

 

 

 

 

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

 
Naspäť hore