Dekanát

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
Fakulta práva
Tomášikova 20
821 02 BRATISLAVA

Dekan fakulty
doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

Miestnosť 2.05

Telefón:

+421 2 4820 8816
Fax:
+421 2 4820 8839

E-mail:


Prodekanka pre bakalárske štúdium, magisterské štúdium a rozvoj
JUDr. Andrea Erdösová, PhD.

Miestnosť 2.11

Telefón:

+421 2 4820 8817

E-mail:

Prodekanka pre doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie
JUDr. Veronika Skorková, PhD.

Miestnosť 2.10

Telefón:

+421 2 4820 8843

E-mail:

Prodekan pre medzinárodné vzťahy, vnútorný systém kvality a akreditačnú agendu
doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.

Miestnosť 2.09

Telefón:

+421 2 4820 8856

E-mail:


Tajomníčka fakulty
Ing. Brigita Gieserová

Miestnosť 2.03

Telefón:

+421 2 4820 8830

E-mail:


Asistentka dekana
Sekretariát dekana
Ing. Jana Haldová

Miestnosť 2.04

Telefón:

+421 2 4820 8816
Fax:
+421 2 4820 8839

E-mail:

 
Naspäť hore