Ústavy fakulty

Ústav verejného práva

Vedúci ústavu
Ústav verejného práva
doc.JUDr. Peter Polák, PhD.

Miestnosť 2.33

Telefón:

+421 2 4820 8833

E-mail:

Sekretariát
Ústav verejného práva
Otília Polakovičová

Miestnosť 2.30

Telefón:

+421 2 4820 8818

E-mail:

Oddelenie trestného práva, kriminalistiky  kriminológie (odd.TPKaK)

Vedúci oddelenia, profesor
Ústav verejného práva
prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

Miestnosť 2.08

Telefón:

+421 2 4820 8865

E-mail:

Profesor
Ústav verejného práva
prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrCs.

Miestnosť 2.14

Telefón:

+421 248 208 840

E-mail:

Odborný asistent, poverený tajomník ústavu
Ústav verejného práva
JUDr. Marcela Tittlová, PhD.

Miestnosť 2.31

Telefón:

+421 2 4820 8812

E-mail:

Viac kontaktov

Odborný asistent
Ústav verejného práva
JUDr. Danka Knapková, PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav verejného práva
JUDr. Tatiana Siranko-Kanáliková, PhD.

E-mail:

Oddelenie správneho práva, finančného práva a práva životného prostredia (odd.SP,FP a PŽP)

Veddúci odelenia, docent
Ústav verejného práva
doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek PhD.

E-mail:

Docent
Ústav verejného práva
doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

Miestnosť 2.05

Telefón:

+421 2 4820 8865

E-mail:

Odborný asistent
Ústav verejného práva
JUDr. Rastislav Kaššák, PhD.

E-mail:

Oddelenie ústavného práva a štátovedy (odd.ÚPaŠ)

Vedúci oddelenia, profesor
Ústav verejného práva
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

E-mail:

Docent
Ústav verejného práva
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav verejného práva
JUDr. Ladislav Polka, PhD.

E-mail:

 

Externí pedagógovia

Externí pedagógovia ÚVP

 

Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín

Vedúci ústavu, docent
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
doc. JUDr. Július Kováč, CSc.

E-mail:

Poverený tajomník ústavu
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
JUDr. Pavol Judiak PhD.

Miestnosť 2.18

Telefón:

+421 2 4820 8809

E-mail:

Sekretariát
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
JUDr. Daniela Čierna, PhD.

Miestnosť 2.18

Telefón:

+421 2 4820 8809

E-mail:

Oddelenie teórie práva (odd.TP)

Vedúci oddelenia
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
JUDr. Pavol Judiak PhD.

Miestnosť 2.18

Telefón:

+421 2 4820 8809

E-mail:

Profesor
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
prof. PhDr. JUDr. Miloš Večeřa, CSc.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
JUDr. Denisa Soukeníková, PhD.

E-mail:

Oddelenie dejín štátu a práva (odd.DŠaP)

Vedúci oddelenia
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.

E-mail:

Oddelenie rímskeho práva a cirkevného práva (odd.RP a CP)

Vedúci oddelenia, profesor
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
JUDr. Pavol Judiak PhD.

Telefón:

+421 2 4820 8840

E-mail:

Odborný asistent
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
JUDr. David Falada

E-mail:

Oddelenie sociálnych a ekonomických vied (odd.SaEV)

Poverený vedením oddelenia
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
JUDr. Pavol Judiak PhD.

Miestnosť 2.18

Telefón:

+421 2 4820 8809

E-mail:

Oddelenie právnej komunikácie v cudzích jazykoch (odd.PKvCJ)

Vedúca ústavu komunikácie v cudzích jazykoch - PEVŠ, odborný asistent
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.

Miestnosť 2.12

E-mail:

Odborný asistent
Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
Mgr. Andrea Demovičová

Miestnosť 2.12

Telefón:

+421 2 4820 8831

E-mail:

 

Externí pedagógovia

Externí pedagógovia ÚTDaSVD

 

Ústav medzinárodného a európskeho práva

Vedúci ústavu, odborný asistent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
JUDr. Andrej Karpat PhD.

Telefón:

+421 2 4820 8814

E-mail:

Poverený tajomník ústavu
Ústav medzinárodného a európskeho práva
Mgr. Željko Sampor

Miestnosť 2.25

Telefón:

+421 2 4820 8853

E-mail:

Sekretariát
Ústav medzinárodného a európskeho práva
Otília Polakovičová

Miestnosť 2.30

Telefón:

+421 2 4820 8818

E-mail:

Oddelenie medzinárodného práva verejného a medzinárodných vzťahov (odd.MPV a MV)

Vedúci oddelenia, profesor
Ústav medzinárodného a európskeho práva
prof. JUDr. Dalibor Jílek CSc.

E-mail:

Profesor
Ústav medzinárodného a európskeho práva
prof. JUDr. Pavel Šturma DrSc.

E-mail:

Docent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
doc. JUDr. Katarína Chovancová PhD., LL.M.

Miestnosť 2.25

E-mail:

Viac kontaktov

Odborný asistent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
JUDr. Katarína Šmigová PhD., LL.M.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
Mgr. Jaroslav Větrovský PhD.

E-mail:

Oddelenie európskeho práva (odd.EP)

Vedúci ústavu, odborný asistent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
JUDr. Andrej Karpat PhD.

Telefón:

+421 2 4820 8814

E-mail:

Vedúci oddelenia, docent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman PhD., DEA

Miestnosť 2.09

E-mail:

Docent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
doc.JUDr. Vlasta Kunová CSc.

E-mail:

Viac kontaktov

Docent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
doc. JUDr. Pavel Svoboda PhD.

E-mail:

Oddelenie medzinárodného práva súkromného (odd.MPS)

Vedúci oddelenia, odborný asistent
Ústav medzinárodného a európskeho práva
JUDr. Andrea Erdösová, PhD.

Miestnosť 2.11

Telefón:

+421 2 4820 8817

E-mail:

 

Externí pedagógovia

Externí pedagógovia ÚMEP

 

Ústav súkromného práva

Vedúci ústavu
Ústav súkromného práva
prof. JUDr. Kubíček Pavol, CSc.

kancelária č. 2.43

E-mail:

Poverená tajomníčka ústavu
Ústav súkromného práva
JUDr. Radka Kolkusová, LL.M.

kancelária č. 2.43

Telefón:

+421 2 4820 8834

E-mail:

Sekretariát
Ústav súkromného práva
JUDr. Daniela Čierna, PhD.

Miestnosť 2.18

Telefón:

+421 2 4820 8809

E-mail:

Oddelenie občianskeho práva (odd.obč.práva)

Vedúci oddelenia, odborný asistent
Ústav súkromného práva
JUDr. Veronika Skorková, PhD.

Miestnosť 2.10

Telefón:

+421 2 4820 8843

E-mail:

Docent
Ústav súkromného práva
doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.

E-mail:

Docent
Ústav súkromného práva
doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.

Telefón:

+421 4820 8813

E-mail:

Viac kontaktov

Profesor
Ústav súkromného práva
prof. Mgr. Mykola Sidak, CSc.

kancelária č. 2.35

E-mail:

Odborný asistent
Ústav súkromného práva
JUDr. Saskia Poláčková, PhD.

E-mail:

Oddelenie obchodného práva (odd.obch.práva)

Vedúci oddelenia, profesor
Ústav súkromného práva
prof. JUDr. Kubíček Pavol, CSc.

kancelária č. 2.43

Telefón:

+421 2 4820 8834

E-mail:

Docent - t. č. ministerka vlády SR na Ministerstve spravodlivosti SR
Ústav súkromného práva
doc. JUDr. Lucia Žitňanská PhD.

E-mail:

Odborný asistent
Ústav súkromného práva
JUDr. Milan Ďurica PhD., LL.M.

E-mail:

Oddelenie pracovného práva (odd.prac.práva)

Vedúca oddelenia pracovného práva
Ústav súkromného práva
JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.

E-mail:

 

Externí pedagógovia

Externí pedagógovia ÚSP

 
 
Naspäť hore