Harmonogram akademického roka 2015/2016

Otvorenie akademického roka.............................................................................................     26. 9. 2016
Termín na odovzdanie prihlášok na II. stupeň štúdia  v akad. r. 2016/2017..........................  do 30. 6. 2017

Zimný semester 2016/2017

Obdobie

Zápis študentov

19.09.2016 - 20.10.2016

Výučba

26.09.2016 - 18.12.2016 ( 12 týždňov )

Konzultácie, externé štúdium

26.09.2016 - 18.12.2016 ( 12 týždňov )

Vianočné prázdniny

19.12.2016 - 01.01.2017

Skúškové obdobie (1. ročník)

02.01.2017 - 12.02.2017 ( 6 týždňov )

Skúškové obdobie (2. ročník)

02.01.2017 - 05.02.2017 ( 5 týždňov )

Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob diplomových prác 2015 / 2016

08.12.2016 - 14.12.2016

Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas zimného semestra

01.09.2016 ( štvrtok ), 15.09.2016 (štvrtok )
01.11.2016 ( utorok ), 17.11.2016 (štvrtok )

Letný semester 2016/2017

Obdobie

Výučba 1. ročník

13.02.2017 - 07.05.2017 ( 12 týždňov )

Výučba 2. ročník

06.02.2017 - 26.02.2017 ( 3 týždne )

Termín pre odovzdanie diplomovej práce

21.02.2017

Skúškové obdobie 1. ročník

09.05.2017 - 23.06.2017 ( 6 týždňov )

Skúškové obdobie 2. ročník

27.02.2017 - 19.03.2017 ( 3 týždne )

Termín splnenia podmienok Mgr. štúdia

19.03.2017

Obhajoby diplomových prác

27.03.2017 - 07.04.2017

Štátne skúšky

10.04.2017 - 22.05.2017 ( 6 týždňov )

Promócie

27.06.2017 - 03.07.2017

Štátne sviatky a dni pracovného voľna počas letného semestra

14.04.2017 ( piatok ), 17.04.2017 (pondelok )
01.05.2017 ( pondelok), 08.05.2017 (pondelok )

Prázdniny

01.07.2017 – 31.08.2017

Opravné termíny štátnych skúšok a obhajob diplomových prác

16.08.2017 – 31.08.2017 ( 2 týždne )

 

Štátne skúšky magisterského stupňa štúdia:

Študenti 2. ročníka Mgr. štúdia preukazujú ku dňu 19. 3. 2017 kumulatívne splnenie podmienok, ktoré sú predpokladom pre právo zúčastniť sa obhajoby diplomovej práce a absolvovanie štátnych záverečných skúšok:
1.    dosiahnutie celkového počtu 100 kreditov za magisterský stupeň štúdia a
2.    splnenie všetkých študijných povinností študijného programu (úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov).

Študenti, ktorí k stanovenému dátumu  nesplnia uvedené podmienky, nemajú právo zúčastniť sa štátnych záverečných skúšok, ani obhajoby svojej diplomovej práce, pričom v akademickom roku  2017/2018 môžu pokračovať v 3. roku magisterského stupňa štúdia.

 
Naspäť hore