10.medzinárodné sympózium o spravodajských službách

 
 

Dátum konania: 06.12.2016

Miesto konania: 9:00 hod/ ODEON, PEVŠ- Tomášikova 20, Bratislava

Organizátor: ABSD a FP PEVŠ

POZVÁNKA

dovoľujeme si Vás týmto pozvať na X. medzinárodné sympózium, ktoré usporiada Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) spolu s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy. 

Sympózium sa uskutoční:
  v utorok 6. decembra 2016 o 9.00 hod. v aule Odeon, 2.posch.,
   v budove PEVŠ na Tomášikovej ulici č. 20 v Bratislave. 

-- Téma sympózia:
 „Spravodajské služby v zmenenom operačnom prostredí – aktuálne problémy a úlohy spravodajských služieb

PROGRAM:
Prezentácia účastníkov – 8,30 – 9,00 h

A. Otvorenie sympózia – 9,00 h

úvodné privítanie – predseda ABSD – PhDr. Igor Cibula 
- príhovor dekana Fakulty práva PEVŠ – doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.

B. Referáty 9,30 – 11,00 h – moderuje: Mgr.Alexandra Janoušková

1. Karel Randák (ČR) – Příčiny změn operačního prostředí zpravodajských služeb. 
2. Anthony Monckton (Veľká Británia) –Spravodajské služby v súčasnosti.
3. Andor Šándor (ČR) – Zpravodajská služba EÚ – naivita, či nutnost.

PRESTÁVKA a OBČERSTVENIE: 11:00 - 11:30 hod. 

4. Roman Laml (SR) – Transparentnosť a spravodajské služby.
5. Petr Zeman (ČR) – Pokus o bilanci úspěchú a proher polistopadových českých a slovenských spravodajských služeb.
6. Igor Cibula (SR) – Ženy v štruktúrach spravodajských služieb.

C. Diskusia: 13,30 – 13,55

D. Závery sympózia – predseda ABSD – PhDr. Igor Cibula

Recepcia: 14,00 – 15,30 h

Svoju účasť na sympóziu láskavo potvrďte najneskôr do 02.12.2016
- na e-mailovej adrese: 

alebo 
- telefonicky na: 
+421 903 440 217
Ak sa na podujatí z dôvodov Vášho zaneprázdnenia nemôžete zúčastniť, privítame, ak poveríte iné kompetentné osoby, aby sa zúčastnili sympózia a prispeli k jeho úspešnému priebehu.
Referáty a diskusné príspevky zo sympózia budú vydané v osobitnom zborníku, ktorý bude prístupný na stránke: www.absd.sk.

 
Naspäť hore