BratMUN2014

 
 

Dátum konania: 07.11.2014 - 09.11.2014

Miesto konania: Bratislava, Tomáškova 20

Organizátor: United Nations Information Service Vienna, Paneuropean University in Bratislava – Faculty of Law

Dear Delegates,it is our honour and pleasure to welcome you to the Bratislava Model United Nations Conference 2014. The organization team is making every effort to ensure you will enjoy an enriching and unforgettable experience.The compelling topics and amazing Chair persons will surely facilitate challenging and engaging discussions. Seize the opportunity to foster your public speaking and argumentative skills, and deepen your understanding of international relations through negotiations and compromise-making with Delegates from all over the world.Gymnázium Jura Hronca in Bratislava proudly organizes BratMUN 2014 under the patronage of United Nations Information Service Vienna, Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic and Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic to offer you an authentic experience with diplomacy.We cordially invite you to participate in BratMUN 2014. We look forward to welcoming our Honourable Guests, and we will be delighted to meet you, the admirable Delegates, to enjoy remarkable time with you during the debates as well as outside the conference room.

In the name of BratMUN 2014 Organization Team,

Nikola Illášová
Secretary General

Konferencia BratMUN 2014 (Bratislava Model United Nations) je simuláciou reálnej konferencie Organizácie Spojených národov, ktoré sa konajú po celom svete. Konferencia začína slávnostným otvorením, pokračuje sa debatou ôsmich výborov a končí sa diskusiou Valného zhromaždenia.
Študenti zastupujú svoje krajiny v rolách vyslancov a delegátov OSN, diskutujú o aktuálnych globálnych politických, sociálnych, hospodárskych alebo vojenských otázkach a reprezentujú tak záujmy svojich krajín.
BratMUN je zameraný na vzdelávanie študentov v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie. Delegáti rozvíjajú svoje zručnosti, ako je kritické myslenie, konanie, vytváranie kompromisov a rečníctvo.

Konferencia prebieha za účasti poslancov a politikov, ktorí aktívne vystúpia počas slávnostného zahájenia.

 

Viac Info: http://bratmun.sk/about/what-is-bratmun/ 

 

 

 
Naspäť hore