Akademický senát Fakulty práva PEVŠ

Zamestnanecká časť:

1. doc. JUDr. Peter Polák, PhD. – predseda
   E-mail. :
2. JUDr. Andrej Karpat, PhD. – podpredseda
   E-mail. :
3. Mgr. Boris Bizov – tajomník
   E-mail. :
4. prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
   E-mail. :
5. JUDr. Pavol Judiak, PhD.
   E-mail. :
6. JUDr. Marcela Tittlová, PhD.
   E-mail. :
7. Mgr. Andrea Demovičová
E-mail. :
8. Ing. Jana Haldová 
E-mail. :

Študentská časť:

1. Dominik Bajger – podpredseda
   E-mail. :  
2. Bc. Štefánia Čubáková
   E-mail. :  steva.cubakova@gmail.com
3. Bc. Martin Nemčko
   E-mail. : martin@salesteam.sk
4. Bc. Peter Šutera
   E-mail. : sutypet@gmail.com
5. Jozef Stopka
   E-mail. :  josko.stopka@gmail.com
 
Naspäť hore