Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia bola vymenovaná dekanom Fakulty práva PEVŠ, prof. JUDr. Jaroslavom Ivorom, DrSc., po schválení v Akademickom senáte Fakulty práva PEVŠ s účinnosťou od 1. novembra 2013.

Predseda: 

Doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.


Členovia:

JUDr. Marcela Tóthová, PhD.

JUDr. Andrea Vítkoová, PhD.

Bc. Katarína Hlavenková

Bc. Nina Bukvaiová

Dávid Kaščák

 

 
Naspäť hore