Vedenie fakulty

doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.
dekan fakulty

 

Vyučované predmety:

 

 • Správne právo hmotné I.  (Všeobecná časť)
 • Správne právo hmotné II. (Osobitná časť)
 • Správne právo procesné
 • Európske správne právo

 

 

 

 

 

 

 


 

JUDr. Andrea Erdősová, PhD.
prodekanka pre bakalárske štúdium, magisterské štúdium a rozvoj

 

Vyučované predmety:

 

 • Mediálne právo
 • Medicínske právo
 • Medzinárodná a európska ochrana ľudských práv
 • Ochrana ľudských práv v rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva
 • Medzinárodné právo súkromné
 • Svetové právne systémy
 • Súdny systém EÚ
 • Klinika ľudských práv

 

 

 

Životopis

 

 


 

JUDr. Veronika Skorková, PhD.
prodekanka pre doktorandské štúdium a celoživotné vzdelávanie

 

 

Vyučované predmety:

 

 • Právo duševného vlastníctva
 • Občianske právo hmotné II.
 • Repetitórium z občianskeho práva
 • Vybrané problémy práva IT

 

 

 

 

  

 

doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A.  
prodekan pre medzinárodné vzťahy, vnútorný systém kvality a akreditačnú agendu

 

Vyučované predmety:

Európske právo:

 • Európske právo II. (Aplikácia práva EÚ)
 • Európske právo III. (Justičná spolupráca v civilných veciach EÚ)
 • Európske právo V. (Vnútorný trh)

Právo EÚ

 • Slobody vnútorného trhu a európske súťažné právo
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika a justičná spolupráca
 • Základy európskeho práva
 
Naspäť hore