PREDNÁŠKOVÝ CYKLUS PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

 
 

Dátum konania: 20.10.2016

Miesto konania: 9:00 - 13:00 hod/ ATRIUM, PEVŠ- Tomášikova 20, Bratislava

Organizátor: JUDr.Erdösová Andrea, PhD.

Pomoc človeku, o.z. v spolupráci s Paneurópskou vysokou školou a Mladiinfo Slovensko, o.z.
pod záštitou europoslankyne Jany Žitňanskej

organizujú dňa 20.10.2016 (štvrtok)

PREDNÁŠKOVÝ CYKLUS
PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

PROGRAM:
· 9:00 – 9:10 Úvodné slovo a privítanie hostí – JUDr. Andrea Erdősová, PhD.prodekanka pre štúdium FP PEVŠ,
                        Mgr. Jana Žitňanská, europoslankyňa,
                        Monika Ščevovichová, sociálna inovátorka/predsedníčka Pomoc človeku, o.z.

· 9:10 – 9:55 Silné stránky v procese zvládania záťaže (pre OZ) - PhDr. Veronika Boleková, PhD. (Fakulta psychológie PEVŠ)

· 9:55 – 10:40 Reálna možnosť pracovného uplatnenia sa na trhu práce (pre OZ) - Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc. (Fakulta psychológie PEVŠ)

· 10:40 – 10:55 Coffee break

· 10:55 – 11:40 Právne vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti- Doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek PhD. (Fakulta práva PEVŠ)

· 11:40 – 12:25 Právny rámec zákazu diskriminácie osôb so zdravotným postihnutím v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva - Mgr. Željko Sampor (Fakulta práva PEVŠ)

· 12:30 – 12:50 Prístupy a skúsenosti vybraných neziskových organizácií – Ing. Ondrej Mäsiar, PhD. (Mladiinfo Slovensko, o.z.)Miesto konania: Aula Átrium, Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

R.V.S.P. Potvrďte prosím svoju účasť do 18.10.2016 na mail: info@paneurouni.com

 
Naspäť hore