Bakalárske štúdium

 Otázky na skúšku Študijné materiály

1. ročník Bc.  

  Okruhy ku skúške Politológia

 

Prednášky z predmetu Manažment a Teoretické aspekty komunikácie (prof. Erneker)

2. ročník Bc.  

Správne právo hmotné

Správne právo hmotné II (osobitná časť) AR 2016/2017

Témy záverečných bakalárskych a diplomových prác - Ústavu teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín

Pracovné právo

Otázky z predmetu Štylistika anglických právnych textov.

Právo životného prostredia

Teória a prax medzinárodných vzťahov

 

 

 

 

 

 

 

Občianske právo hmotné I - výsledky druhého opravného priebežného hodnotenia - dr. Skorková, dr. Takáč

 

Podklady na seminár - Rodinné právo - dr. Poláčková

 

Rodinné právo - prednášky

 

 

3. ročník Bc.  

Stavebné právo

Daňové právo

European Administrative Law

Právo finančného trhu

Finančné právo

Katastrálne a pozemkové právo

Obchodné právo I

Obchodné právo II

Spolkové a nadačné právo - tézy prednášok

Európske právo I. (otázky na ústnu skúšku)

Európske právo II. (otázky na ústnu skúšku)

Európske právo I. (prezentácie)

Európske právo II. (prezentácia: Aplikácia práva EÚ súdmi členských štátov)

Európske právo II. (prezentácia: Aplikácia práva EÚ)

Európske právo II. (prezentácia: Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie)

Európske právo II. (prezentácia: Pravidlá výkladu práva EÚ)

Európske právo II. (prezentácia: Vlastnosti práva EÚ)

SPRÁVNE PRÁVO - okruhy otázok na štátnu skúšku v AR 2016/2017

160/2015 CSP

161/2015 CMP

162/2015 SSP

 

 
Naspäť hore