Magisterské štúdium

 Otázky na skúšku Študijné materiály

1. ročník Mgr.  

Európske právo IV. (Súdny systém EÚ)

Európske právo III. (Úvod do EMPS)


 

 

 

 

 

 

 

MOA I - Historical Development and International Regulation

MOA I - The UNCITRAL Arbitration Rules 2010 – Update

Plán prednášok - Právo cenných papierov - LS 2012/2013

Medzinárodná obchodná arbitráž I - materiál č. 1

Medzinárodná obchodná arbitráž I - materiál č. 2

Európske právo III. (sylabus prednášok a okruh otázok) 

Európske právo III. (úvodná prezentácia) 

Európske právo III. (prezentácia č. 2)

Európske právo III. (prezentácia č. 3)

Európske právo III. (prezentácia č. 4)

Európske právo III. (prezentácia č. 5) 

Európske právo III. - Uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí (notárskych listín)

2. ročník Mgr. 

Penológia

Občianske právo - otázky na štátnu záverečnú skúšku

Trestné právo - otázky na štátnu záverečnú skúšku

Pracovné právo - otázky na štátnu záverečnú skúšku

Obchodné právo - otázky na štátnu záverečnú skúšku

Medzinárodné právo - otázky na štátnu záverečnú skúšku

Správne právo - otázky na štátnu záverečnú skúšku - POZOR - ZMENA!!!

160/2015 CSP

161/2015 CMP

162/2015 SSP

Európske právo - aktualizované otázky na štátnu záverečnú skúšku

Medzinárodná obchodná arbitráž II. / International Commercial Arbitration II. - The LCIA Arbitration Rules 2014

Medzinárodná obchodná arbitráž II. / International Commercial Arbitration II. - Arbitral Award

Medzinárodná obchodná arbitráž II. / International Commercial Arbitration II. - ICC New Extract

Medzinárodná obchodná arbitráž II. / International Commercial Arbitration II. - Rec. and Enf. of Foreign Arbitral

Medzinárodná obchodná arbitráž II. / International Commercial Arbitration II. - Independence and Impartiality of International Arbitrators

Medzinárodná obchodná arbitráž II. / International Commercial Arbitration II. - Arbitral Tribunal

Medzinárodná obchodná arbitráž II. / International Commercial Arbitration II. - Arbitration proceedings

Medzinárodná obchodná arbitráž II. / International Commercial Arbitration II. - Arbitrability

 

 

 

 

 

 
Naspäť hore