Termíny

Termíny

Termín odovzdania rigoróznej práce:

a) do konca októbra - pre zimný termín obhajoby

b) do konca februára - pre letný termín obhajoby

 

Nasledujúce termíny:

Termíny odovzdania rigoróznych prác

29. 02. 2017

31. 10. 2017

Termín podania prihlášky na rigorózne konanie

Priebežne počas akademického roka.

 

Naspäť

 
Naspäť hore