5. ročník odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov “Akademické akcenty”

 
 

Dátum konania: 13.02.2015

Miesto konania: Bratislava, Tomášikova 20

Organizátor: Fakulta práva Paneurópska vysoká škola

Milí kolegovia,

srdečne Vás pozývame na 5. ročník odborného seminára doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov "Akademické akcenty" konaného pod záštitou dekana Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc., ktorý sa uskutoční dňa 13.02.2015 od 9.00 hod. v priestoroch Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy na Tomášikovej ul. č. 20 v Bratislave so zameraním na aktuálne otázky právnej teórie a praxe.

O zaslanie prihlášok Vás prosíme najneskôr do dňa 31.01.2015.

Výstupy z odborného seminára budú publikované v recenzovanom zborníku. O zaslanie príspevkov Vás prosíme najneskôr do dňa 28.02.2015.

Zároveň by sme Vás chceli informovať, že zborník z predošlého ročníka Akademických akcentov je dostupný na internetovej stránke Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy (http://www.paneurouni.com/files/sk/fp/konferencie/akcenty-2013.pdf). Účastníkom predošlého ročníka bude zborník zaslaný poštou.

Pre účastníkov pripravujeme tiež "social event", ktorý sa bude konať po ukončení seminára vo večerných hodinách.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese akcenty@uninova.sk.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Organizačný výbor AkAk

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore