7.medzinárodné sympózium "Spravodajské služby"

 
 

Dátum konania: 04.12.2013

Miesto konania: Fakulte práva PEVŠ, Tomášikova 20, v miestnosti Odeon na druhom poschodí.

Organizátor: Fakulta práva PEVŠ v spolupráci s ABSD

Na základe iniciatívy Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) organizuje Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v spolupráci s ABSD 

VII. medzinárodné sympózium na tému „Skúsenosti s fungovaním spravodajských služieb v postkomunistických krajinách.“

Sympózium sa uskutoční:
v stredu 4. decembra 2013 od 9:00 hod. v aule Odeon, na 2.posch
v priestoroch Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy na Tomášikovej ulici č. 20 v Bratislave.
Podrobnosti o obsahu sympózia sa dočítate na stránke:http://www.absd.sk/

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese: do 2.12.2013
Kontakt: 0903/ 202 960

Pozvánka s programom v prílohe:

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore