Celoštátna konferencia "Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky"

 
 

Dátum konania: 22.04.2015

Miesto konania: Historické prostory Malé auly Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1.

Organizátor: Katedra trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ústav verejného práva Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave

 Pozvánka

 

Prihláška

 

Program

 
Naspäť hore