Medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Poňatie a charakter práva“

 
 

Dátum konania: 27.02.2014

Miesto konania: Fakulte práva PEVŠ, Tomášikova 20, v miestnosti Odeon (2.01) na druhom poschodí.

Organizátor: Ústav teórie a dejín štátu a práva spoločenskovedných disciplín

Konferencia bude prebiehať na Fakulte práva na Tomášikovej ul. 20 v Bratislave, na druhom poschodí vo štvrtok 27.2.2014 v miestnosti Odeon (2.01).

·Účastnícky poplatok je vo výške 20 eur (poplatok je potrebné zaplatiť do 15.12. 2013 na účet 2628117107/1100 ako variabilný symbol uveďte dátum konferencie /2722014/ a do poznámky nezabudnite uviesť Vaše meno a priezvisko). Poplatok zahŕňa stravu (vrátane obeda) a nápoje (káva, čaj), v deň konferencie účastníci obdržia aj zborník so svojimi príspevkami.

· Podrobnejší rozpis programu bude zaslaný účastníkom konferencie v priebehu decembra.


· Záväznú prihlášku je potrebné zaslať do 30.11.2013 na adresu . V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na vyššie uvedenom maily.

Organizačný výbor
Mgr. Natália Ľalíková
JUDr. Denisa Soukeníková, PhD.
JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
Mgr. Monika Vranková

 

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore