Medzinárodná vedecká konferencia „Obete kriminality“

 
 

Dátum konania: 27.11.2013 - 28.11.2013

Miesto konania: Budova Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava, miestnosť Odeon (2.01) – 2. poschodie

Organizátor: Výskumné kriminologické centrum Fakulty práva PEVŠ

Program konferencie bude pozostávať z troch tematických blokov:

1. trestnoprávne aspekty obetí kriminality
2. kriminologické aspekty obetí kriminality
3. pomoc obetiam kriminality

Účasť na konferencii je bezplatná, účastníkom bude zabezpečené stravovanie počas konania konferencie. Príspevky vystupujúcich účastníkov budú publikované v zborníku z konferencie.

Organizačný výbor:
prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Mgr. Daniela Košecká, PhD.
JUDr. Ing. Anna Hoľková, PhD.
JUDr. Libor Klimek, PhD.


Kontakt:
Mgr. Daniela Košecká, PhD.
Výskumné kriminologické centrum
Fakulta práva PEVŠ
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Tel. +421 2 4820 8874
Mail:

 

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore