Medzinárodné sympózium „Potenciál spravodajských služieb malých krajín predvídať krízy a ohrozenia“

 
 

Dátum konania: 05.12.2012

Miesto konania: Odeon, Tomášikova 20, Bratislava

Organizátor: Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) v spolupráci s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy

 

 

Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) organizuje v spolupráci s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v poradí už VI. medzinárodné sympózium na tému „Potenciál spravodajských služieb malých krajín predvídať krízy a ohrozenia.“ Sympózium sa uskutoční v stredu 5. decembra 2012 v posluchárni Odeon Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy na Tomášikovej ulici č. 20 v Bratislave. Na sympóziu vystúpia okrem bývalých vysokých funkcionárov spravodajských služieb aj politológovia, spravodajskí analytici a publicisti, ktorí budú prezentovať svoje názory na možnosti spravodajských služieb malých krajín predvídať krízy a aktuálne ohrozenia týchto krajín v treťom tisícročí.

Program sympózia:

8.15 — 9.00 h

Prezentácia účastníkov sympózia.

9.00 - 13.45 h

Referáty a diskusia.

K téme sympózia vystúpia so svojimi referátmi:

  • Jiří Rúžek – bývalý riaditeľ Vojenského obranného spravodajstva ČR a bývalý riaditeľ Bezpečnostnej informačnej služby
  • Lajos Taba – bývalý diplomat a oficiálny predstaviteľ maďarských spravodajských služieb v Bratislave
  • Juraj Kuhutiar - bývalý námestník riaditeľa a riaditeľ rozviedky SIS
  • Karel Randák - bývalý riaditeľ Úradu pre zahraničné styky a informácie ČR
  • Ján Čarnogurský - bývalý premiér SR, politik, advokát
  • Alexander Ben-Zvi - veľvyslanec Štátu Izrael v Slovenskej republike
  • Miroslav Tudžman - bývalý riaditeľ Chorvátskej spravodajskej služby a riaditeľ Strediska strategického výskumu v Zágrebe
  • Roman Laml - vedúci Ústavu politických vied Stredoeurópskej vysokej školy
  • Jan Schneider - bývalý riaditeľ Kancelárie rady vlády ČR pre spravodajskú činnosť
  • Milan Žitný – novinár a publicista, bezpečnostný analytik.

Referáty a diskusné príspevky budú po sympóziu vydané v osobitnom zborníku. Záujemcovia o účasť na sympóziu sa môžu prihlásiť na adrese:absdslovakia@gmail.com do 30. novembra 2012. Zároveň môžu poslať prihlášky do diskusie k ohláseným témam. Kontakt:0903202 960.

 

Program

 
Naspäť hore