Paneurópske právnické dni 2014

 
 

Dátum konania: 26.05.2014 - 30.05.2014

Miesto konania: Bratislava

Organizátor: Fakulta práva, Paneurópskej vysokej školy

 

 

 

 

 

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
Fakulta práva

Vás pozýva
na II. ročník elektronickej konferencie
Paneurópske právnické dni 2014,
ktorá sa uskutoční v dňoch 26.05.2014 až 30.05.2014 dištančnou formou pod záštitou dekana fakulty práva Paneurópskej vysokej školy prof. JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc.
na tému:


„Aktuálne otázky trestnej zodpovednosti“.Konferencia je orientovaná na mladých vedeckých pracovníkov (doktorandov, trestnoprávnych teoretikov aj praktikov).
Konferencia je určená aj pre osobnosti trestného práva v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky.

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník s ISBN zastrešený:
prof. JUDr. Jířim Jelínkom, CSc.
Vedúcim Katedry trestného práva, Právnickej fakulty
Univerzity Karlovej v Prahe
„a“
doc. JUDr. Petrom Polákom, PhD.
Vedúcim Ústavu verejného práva, Fakulty práva
Paneurópskej vysokej školy v Bratislave

 

Základné informácie:Termín konania konferencie: 26. mája 2014 až 30. mája 2014
Miesto konania: dištančná konferencia, on-line platforma prostredníctvom webového portálu: www.konferencia.paneurouni.com
Konferenčný jazyk: slovenčina, čeština
Konferenčný poplatok: 30 EUR (pokrýva náklady spojené s organizovaním konferencie). Úhrada konferenčného poplatku je podmienkou účasti na konferencii.
Prihlášky: Prihlasovať sa je možné prostredníctvom webového portálu: www.konferencia.paneurouni.com do 12. mája 2014.
Príspevky: Je potrebné odovzdať do 19. mája 2014 na email: konferencia@paneurouni.com. Prihlášky a príspevky mimo stanovenú tému organizátormi konferencie nebudú akceptované.

Podrobné informácie týkajúce sa konferencie, ako aj formálne náležitosti k vypracovaniu príspevku nájdete na webovej stránke: www.konferencia.paneurouni.com

Za organizačný výbor:
JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.
JUDr. Mgr. Zuzana Medelská Tkáčová
JUDr. Marcela Tóthová, PhD
Ing. JUDr. Ladislav Vlachovič

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore