VIII. medzinárodné sympózium „Ochrana informačných zdrojov spravodajských služieb“

 
 

Dátum konania: 03.12.2014

Miesto konania: Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova ulica č. 20 v Bratislave

Organizátor: Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v spolupráci s Asociáciou bývalých spravodajských dôstojníkov

Na základe iniciatívy Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov (ABSD) organizuje Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v spolupráci s ABSD už VIII. medzinárodné sympózium na tému „Ochrana informačných zdrojov spravodajských služieb.“ Sympózium sa uskutoční v stredu 3. decembra 2014 v posluchárni Odeon Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy na Tomášikovej ulici č. 20 v Bratislave.

Program sympózia:

8.15 – 9.00 h Prezentácia účastníkov sympózia.
9.00 – 13.45 h Referáty a diskusia.

Hlavní referenti sympózia:

1. L. Pokorný - riaditeľ odboru BIS (ČR)
„Právny režim ochrany spravodajských zdrojov“
2. I. Cibula - Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Bratislava
„Legendovanie informačných zdrojov spravodajských služieb“
3. P. Púčik - bývalý dôstojník spravodajských služieb Českej republiky
„Identita zdroja vnútri služby a zásada need to know
4. L. Csipák - bývalý spravodajský dôstojník SIS
„Ochrana spravodajských zdrojov pri schôdzkovej činnosti“
5. Z. Dragišič - profesor Právnickej fakulty Univerzity v Belehrade
„Ochrana zdrojov informácií – prípad Srbsko“
6. J. Ivor, M. Vlha - Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Bratislava
„Využitie spravodajských informácií v prípravnom konaní trestnom“
7. P. Zeman - Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno
„Ochrana zdrojov je posvätná, ale má i negatívne dopady“

Referáty budú po sympóziu vydané v osobitnom zborníku. Záujemcovia o účasť sa môžu prihlásiť na adrese: do 1.12 2014. Kontakt: 0903202 960.
Účasť na sympóziu je osobitne užitočná pre študentov Fakulty práva PEVŠ, ktorí si zapísali výberový predmet „Spravodajské služby“ v letnom semestri školského roku 2014/2015. Informácie o činnosti Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov a o sympóziách, ktoré organizuje ABSD v spolupráci s Fakultou práva PEVŠ, sú prístupné na adrese: www.absd.sk.

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore