XXIII. konferencia „Dieťa v ohrození“ - STRIEDAVÁ VÝCHOVA - NÁŠ PROBLÉM

 
 

Dátum konania: 12.12.2014

Miesto konania: Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Tomášikova ul. 20

Organizátor: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Detský fond Slovenskej republiky v spolupráci s Paneurópskou vysokou školou, Spoločnosťou pre trestné právo a kriminológiu, Asociáciou rodinných sudov a Kanceláriou zástupkyne SR pred ESĽP

Pozvánka

Organizačné pokyny

 
Naspäť hore