Riešené výskumné úlohy

Riešené výskumné úlohy

Výskumné úlohy podporené externými grantmi

 

Názov riešenej výskumnej úlohy: Zvyšovanie efektívnosti odhaľovania a dokazovania trestných činov prostredníctvom informačno-technických prostriedkov (APVV-15-0272)
Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
Doba riešenia: 07/2016 – 6/2020
Grantová agentúra: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Webová stránka projektu: http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakulta-prava/veda-vyskum/riesene-vyskumne-ulohy/web/APVV-15-0272/

Názov riešenej výskumnej úlohy: Možnosti kriminologického a trestnoprávneho riešenia domáceho násilia (APVV-15-0644)
Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Peter Polák, PhD.
Doba riešenia: 07/2016 – 6/2020
Grantová agentúra: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Webová stránka projektu: http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakulta-prava/veda-vyskum/riesene-vyskumne-ulohy/web/APVV-15-0644/

Názov riešenej výskumnej úlohy: Súčasnosť a budúcnosť boja proti počítačovej kriminalite: kriminologické a trestnoprávne aspekty
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. et JUDr. Libor Klimek, PhD.
Doba riešenia: 1/2015 – 12/2016
Grantová agentúra: VEGA

Názov riešenej výskumnej úlohy: Výskum obetí kriminality (latentnej kriminality) 2015
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Doba riešenia: 11/2014 – 12/2015
Grantová agentúra: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Názov riešenej výskumnej úlohy: Juridizácia ľudských práv v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Doba riešenia: 10/2014 – 12/2016
Grantová agentúra: VEGA

Názov riešenej výskumnej úlohy: Výskum obetí kriminality (latentnej kriminality) 2014
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Doba riešenia: 4/2014 – 12/2014
Grantová agentúra: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Názov riešenej výskumnej úlohy: Optimalizácia prípravného konania trestného v podmienkach Slovenskej republiky - (APVV-0356-12)
Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
Doba riešenia: 10/2013 – 9/2017
Grantová agentúra: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Webová stránka projektu: www.optipriko.sk

Názov riešenej výskumnej úlohy: Monitoring latentnej kriminality a viktimologickej situácie na Slovensku (APVV-0752-12)
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Doba riešenia: 10/2013 – 9/2017
Grantová agentúra: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Webová stránka projektu: www.krimivikt.sk

Názov riešenej výskumnej úlohy: Výskum obetí kriminality (latentnej kriminality) 2013
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Doba riešenia: 5/2013 – 12/2013
Grantová agentúra: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Názov riešenej výskumnej úlohy: Pojmy segregácie a diskriminácie v medzinárodnom práve a ich vzťah k právu dieťaťa na vzdelanie
Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
Doba riešenia: 3/2013 – 12/2014
Grantová agentúra: VEGA

Názov riešenej výskumnej úlohy: Metodológia interpretácie slovenského práva v kontexte európskeho a medzinárodného práva
Zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Doba riešenia: 3/2013 – 12/2014
Grantová agentúra: VEGA

Názov riešenej výskumnej úlohy: Výskum obetí kriminality (latentnej kriminality) 2012
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Doba riešenia: 1/2011 – 12/2012
Grantová agentúra: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Názov riešenej výskumnej úlohy: Výskum obetí kriminality (latentnej kriminality) 2011
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
Doba riešenia: 4/2011 – 12/2011
Grantová agentúra: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Názov riešenej výskumnej úlohy: Výskum obetí kriminality (latentnej kriminality) 2010
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
Doba riešenia: 7/2010 – 12/2010
Grantová agentúra: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Naspäť

 
Naspäť hore