Bakalárske štúdium

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy otvára v tomto akademickom roku 2017/2018 študijný program bakalárského stupňa štúdia v študijnom odbore 3.1.9. Psychológia:

  • PSYCHOLÓGIA v dennej a externej forme.

Zaujíma ťa psychológia? Chceš byť kompetentný v odbornej a ľudskej sfére v tomto žiadanom obore? Fakulta psychológie je prvou na Slovensku, s vyhľadávanými novými študijnými programami a ich vzájomnou kombináciou, ktorá ťa ako jedna z mála na Slovensku pripraví na možnosť získania „Európskeho certifikátu z psychológie“. Fakulta ponúka štúdium aj externe.

Profesia psychológa je spoločensky atraktívna. Skúsení pedagógovia a odborníci z praxe ti poskytnú všeobecnú orientáciu v jej základných disciplínach, subdisciplínach a iných príbuzných odboroch, ktoré sa vzťahujú k psychológii na úrovni jednotlivca, skupín a spoločnosti. Okrem toho ťa pripravia pre porozumenie alebo realizáciu psychologických výskumov. Štúdium ti umožní prípravu na nezávislú psychologickú prax.

Získaš ucelený súbor zručností v psychologickom hodnotení, intervencii a interpretácii. Budeš schopný nezávisle a kriticky čítať a spracovať odbornú a vedeckú literatúru, rozumieť psychológii ako vedeckej disciplíne a jej vzťahom s inými vednými oblasťami.

Získaš základy na skúmanie a porozumenie hlavných oblastí vedeckého výskumu a praxe organizačnej a pracovnej, školskej, sociálnej, vývinovej, kognitívnej, komparatívnej, klinickej, poradenskej psychológie, neuropsychológie a psychológie osobnosti. Oboznámime ťa so základnými psychologickými procesmi. Dokážeš posúdiť a pripraviť podmienky psychodiagnostického vyšetrenia a vykonávať všetky asistenčné práce v súvislosti so psychodiagnostikou. Zároveň budeš spôsobilý komunikovať odborne v cudzom jazyku a spolupracovať na medzinárodnej úrovni.

Pokiaľ cítiš motiváciu s vysokými osobnými ambíciami, dosiahnutie ktorých ti umožní práve Fakulta psychológie, tak neváhaj a staň sa jedným z nás.

Prečítaj si podmienky prijatia a presný postup na vyplnenie prihlášky.

Ak potrebuješ viac informácií ohľadne štúdia, obráť sa na študijné oddelenie: , alebo sa opýtaj na našej stránke na Facebooku.

Po ukončení bakalárskeho štúdia môžeš pokračovať v magisterskom programe Školská a pracovná psychológia.

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 
Naspäť hore