Akreditované študijné programy

Názov študijného programu:

Psychológia*

Zameranie:

Multikultúrna tolerancia

Študijný odbor:

3.1.9. Psychológia

Stupeň vysokoškolského štúdia:

I. – bakalárske štúdium

Forma štúdia:

denná, externá

Štandardná dĺžka štúdia:

3 akademické roky - denná forma/ 4 akademické roky - externá forma

Počet kreditov potrebných na skončenie štúdia:

180 kreditov

Udeľovaný akademický titul:

bakalár (Bc.)

Plánované počty prijatých uchádzačov v akademickom roku 2017/2018: 50 pre dennú formu
40 pre externú formu

* študijný program je možne študovať aj bez zamerania


Program Psychológia poskytuje študentom všeobecnú orientáciu v základných psychologických disciplínach, subdiscilpínach a iných príbuzných odboroch, ktoré sa vzťahujú k psychológii. Okrem odborných psychologických vedomostí zahŕňa metodologickú prípravu pre porozumenie alebo realizáciu psychologických výskumov.

Skladba študijného programu zodpovedá požiadavkám prvej fázy prípravy na získanie Európskeho certifikátu z psychológie.


Budúci absolventi sa môžu uchádzať o štúdium v magisterskom programe Školská a pracovná psychológia na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy na 2. stupni štúdia, v odbore psychológia všeobecne alebo v príbuzných odboroch sociálnych vied.
Tento stupeň psychologického štúdia neposkytuje profesionálnu kvalifikáciu a kompetencie pre nezávislú psychologickú prax, no umožňuje nevyhnutnú prípravu na ňu. Je predpokladom štúdia na 2. stupni v odbore psychológia.

 

Podaj si prihlášku ešte dnes!

 

 Ak máš ďalšie otázky ohľadne štúdia, napíš nám:

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore