Harmonogram akademického roka 2016/2017

I. stupeň štúdia – bakalárske štúdium


ZIMNÝ SEMESTER

Obdobie

Zápisy študentov

05.09.2016 - 30.09.2016

Otvorenie akademického roka

27.09.2016

Trvanie semestra

26.09.2016 – 03.02.2017

Výučba – denné štúdium

26.09.2016 - 16.12.2016

Konzultácie – externé štúdium

26.09.2016 - 16.12.2016

Skúškové obdobie (vrátane obdobia na predtermíny)

12.12.2016 – 03.02.2017

Vianočné prázdniny

21.12.2016 – 01.01.2017

Štátne sviatky počas semestra

01.09. 2016 (štvrtok), 15.09. 2016 (štvrtok), 01. 11. 2016 (utorok)
17 .11. 2016 (štvrtok), 06.01.2017 (piatok)

 

LETNÝ SEMESTER

Obdobie

Trvanie semestra

06.02.2017 – 30.06.2017

Výučba – denné štúdium
- pre 1. a 2. ročník
- pre 3. ročník

06.02.2017 – 28.04.2017
06.02.2017 – 13.04.2017

Konzultácie – externé štúdium

06.02.2017 – 28.04.2017

Skúškové obdobie (vrátane obdobia na predtermíny)
- pre 1. a 2. ročník denného štúdia, pre 1. – 3. ročník externého štúdia
- pre 3. ročník denného štúdia

24.04.2017 – 30.06.2017

10.04.2017 – 05.05.2017

Odovzdanie záverečných bakalárskych prác

24.04.2017

Termín splnenia podmienok Bc. štúdia

05.05.2017

Štátne skúšky na bakalárskom štúdiu

29.05.2017 - 14.06.2017

Prijímacie konanie na I. stupeň štúdia

február – september 2017

Promócie absolventov

29.06.2017 – 03.07.2017

Veľkonočné prázdniny

14.4. 2017 – 17.4. 2017

Štátne sviatky počas semestra

01.05. 2017 (pondelok)
08.05. 2017 (pondelok)

Obdobie hlavných prázdnin

01.07. 2017 – 31.08.2017

Opravný termín štátnych skúšok

21.08.2017 – 31.08.2017

 

 
Naspäť hore