Harmonogram akademického roka 2015/2016

III. stupeň štúdia – doktorandské štúdium

ZIMNÝ SEMESTER

Obdobie

Prijímacie pohovory

19.09.2016

Zápis študentov

28.09.2016 - 30.09.2016

Trvanie semestra

03.10.2016 – 03.02.2017

Výučba – denné štúdium

03.10.2016 - 16.12.2016

Konzultácie – externé štúdium

03.10.2016 - 16.12.2016

Skúškové obdobie (vrátane obdobia na predtermíny)

12.12.2016 – 03.02.2017

Vianočné prázdniny

21.12.2016 – 01.01.2017

Štátne sviatky počas semestra

01.09. 2016 (štvrtok), 15.09. 2016 (štvrtok), 01. 11. 2016 (utorok)
17 .11. 2016 (štvrtok), 06.01.2017 (piatok)

LETNÝ SEMESTER

Obdobie

Trvanie semestra

06.02.2017 – 30.06.2017

Výučba – denné štúdium

06.02.2017 – 28.04.2017

Konzultácie – externé štúdium

06.02.2017 – 28.04.2017

Skúškové obdobie (vrátane obdobia na predtermíny):

24.04.2017 – 30.06.2017

Zverejnenie tém dizertačných prác

máj 2017

Odovzdanie projektu dizertačnej práce (2. ročník internej formy)

17.02.2017

Dizertačná skúška (2. ročník internej formy)

marec – apríl 2017

Odovzdanie dizertačnej práce (3. ročník internej formy)

30.06.2017

Odovzdanie projektu dizertačnej práce (3. ročník externej formy)

30.06.2017

Termín na odovzdanie prihlášok – III.stupeň

august 2017

Dizertačná skúška (3. ročník externej formy)

september 2017

Obhajoba dizertačnej práce (3. ročník internej formy)

september 2017

Veľkonočné prázdniny

14.4. 2017 – 17.4. 2017

Štátne sviatky počas semestra

01.05. 2017 (pondelok)
08.05. 2017 (pondelok)

Obdobie hlavných prázdnin

01.07. 2017 – 31.08.2017

 

 
Naspäť hore