Dekanát

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
Fakulta psychológie
Tomášikova 20
821 02 BRATISLAVA
Slovenská republika

Dekanka fakulty
Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

Kancelária č. 1.13

E-mail:


Prodekanka pre pedagogickú činnosť
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.

Kancelária č. 2.17

Telefón:

+421 2 4820 8863

E-mail:

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy
PhDr. Desanka Kanderová, PhD.

Kancelária č. 2.17

Telefón:

+421 2 4820 8864

E-mail:


Tajomníčka fakulty
Mgr. Lujza Záhradníková

Kancelária č. 0.07-3

Telefón:

+421 2 4820 8879

E-mail:

Asistentka dekana
Sekretariát dekana
Alena Múčková

Kancelária č. 1.13

Telefón:

+421 2 4820 8861

E-mail:

 

 
Naspäť hore