Mentori

Fakulte psychológie PEVŠ zaviedla pre svojich študentov tzv. mentorov. Mentoring je proces, v rámci ktorého vysokoškolský učiteľ (mentor) poskytuje podporu a asistenciu vysokoškolským študentom daného ročníka s cieľom podporiť ich profesijný a osobnostný rozvoj.

Každý ročník bakalárskeho aj magisterského psychologického štúdia má svojho triedneho učiteľa - mentora. Mentor je sprievodcom študenta počas jeho štúdia, je prvou kontaktnou osobou v prípade otázok, nejasností a problémov. Mentor pomáha študentom plniť si všetky povinnosti a zároveň toto plnenie kontroluje. Dáva pozor na to, aby neboli obmedzené práva jednotlivých študentov, či už zo strany spolužiakov, alebo učiteľov. Úlohou mentora je svojich študentov čo najväčšmi spoznať, pochopiť a podporiť ich osobnostný, študijný a profesijný rozvoj a študenti sa môžu naňho obrátiť pri riešení svojich študijných aj osobných problémov. Mentor stojí pri študetnoch a je ich oporou.

Mentori pre jednotlivé ročníky

 
Naspäť hore