ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ KONFERENCIA 2017 - ŠVOK

Vážení študenti,

dovoľujeme si vás pozvať na fakultné kolo „Študentskej vedeckej odbornej činnosti - ŠVOK“,ktoré sa bude konať dňa 2. marca 2017 o 13.00 hod. v posluchárni MINOR, kde budú vybrané najlepšie vedecké práce študentov FPs.

Študenti víťazných prác sa so svojimi prácami zúčastnia medzinárodného kola „Študentských psychologických dní 2017“, kde budú reprezentovať Fakultu psychológie PEVŠ.

Srdečne vás všetkých pozývame podporiť svojich kolegov, spolužiakov, ale taktiež získať mnohé zaujímavé podnety a informácie k vedeckej práci študenta psychológie.

 
Naspäť hore