2. medzinárodná vedecká konferencia „PSYCHOLÓGIA – ŠKOLA - INKLÚZIA. Rešpektovanie rôznorodosti a individuality“

 
 

Dátum konania: 04.09.2014 - 05.09.2014

Miesto konania: Fakulta psychológie PEVŠ, Tematínska 10

Organizátor: Fakulta psychológie PEVŠ

 

Konferencia sa konala pri príležitosti 10. výročia založenia Paneurópskej vysokej školy sa na pôde Fakulty psychológie PEVŠ v Bratislave, pod záštitou prof. PhDr. Teodora Kollárika, DrSc. dekana FPs, PEVŠ v medzinárodnej spolupráci dr. Marianne Kant-Schaps EFPA Standing Committee Psychology in Education - N.E.P.E.S. Brusel, Belgium prof. Kevin Woods a prof. Peter Farrell University of Manchester, Great Britain.


Cieľom a odborným zameraním konferencie bolo iniciovanie diskusie o podpore mentálneho zdravia žiakov a učiteľov v školách prostredníctvom psychológie a práce psychológov, o psychologických aspektoch kvality školy a kvality inkluzívneho vzdelávania tak, aby zodpovedali požiadavkám nového milénia, rešpektovaniu ľudských a detských práv a akceptovaniu rôznorodosti a individuality žiakov. Ako aj integrovať slovenské a zahraničné poznatky a skúsenosti v oblasti inklúzie a inkluzívneho vzdelávania a spolupráci psychológov s pedagogickými a odbornými zamestnancami škôl a školských zariadení. Konferencia vytvorila platformu na výmenu teoretických vedomostí, výsledkov výskumu, praktických skúseností, nápadov, myšlienok, návrhov v tejto oblasti vedy, výskumu a praxe. V novom miléniu sa štáty Európskej únie zaviazali transformovať svoje školstvo tak, aby vyhovovalo podmienkam potrebných pre zavedenie inkluzívneho vzdelávania do školskej praxe. Ratifikácia na Slovensku sa uskutočnila až v roku 2010 a inklúzia sa u nás iba rozvíja.

Konferencie sa zúčastnili renomovaní psychológovia zo zahraničia, členovia ISPA a EFPA, ktorí priniesli svoje skúsenosti a výsledky práce s inkulzívnym vzdelávaním vo svojich krajinách a hovorili o dôležitosti medzinárodnej spolupráce pre podporu psychológie v školách, pre zvýšenie kvality školy včítane inkluzívnej školy na Slovensku. Konferencie sa zúčastnili odborníci z Belgicka, Veľkej Británie, Dánska, Ruska a Českej republiky.

 

 

 

 

 

 
Naspäť hore