Malá študentská konferencia: NÁŠ ŽIVOT OPTIKOU POZITÍVNEJ PSYCHOLÓGIE

 
 

Dátum konania: 29.04.2015

Miesto konania: Fakulta psychológie PEVŠ

Organizátor: študenti Fakulty psychológie pod vedením pedagógov

Študenti Fakulty psychológie PEVŠ, pod vedením doc. PhDr. Alojza Ritomského, PhD. a PhDr. Veroniky Bolekovej, zorganizovali malú študentskú konferenciu s názvom: NÁŠ ŽIVOT OPTIKOU POZITÍVNEJ PSYCHOLÓGIE.

Študentskú konferenciu, ktorá sa konala dňa 29. apríla 2015 na Fakulte psychológie PEVŠ v Bratislave, slávnostne otvoril prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc. - dekan Fakulty psychológie.

Cieľom konferencie bola výmena znalostí a skúseností z empirického psychologického výskumu s témami z pozitívnej psychológie, prezentácia výsledkov výskumov a ich praktických presahov do každodenného života.

Konferencia bola určená študentom a učiteľom Fakulty psychológie a všetkým záujemcom o pozitívnu psychológiu.

Program konferencie

Zborník abstraktov

Príspevky študentov

Foto z konferencie

 
Naspäť hore