Medzinárodná konferencia SPAY 2016

 
 

Dátum konania: 17.03.2016

Miesto konania: Aula Magnum, PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

Organizátor: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce a Paneurópska vysoká škola

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v spolupráci s Paneurópskou vysokou školou

spoločne organizujú medzinárodnú konferenciu

SPAY 2016 SOCIAL PATHOLOGY AMONG YOUTH

ktorej témou budú: Sociálno-patologické javy a dialóg v kontexte regiónu strednej Európy na interdisciplinárnej úrovni.


Konferencia sa bude konať 17. marca 2016 v Aule Magnum, PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava. 

Cieľom konferencie je priniesť inováciu do rozvoja sociálnej práce a jej interdisciplinárnej spolupráce v Slovenskej republike.

Viac informácií na stránke konferencie.

  
Naspäť hore