Odborná konferencia Virtuálna generácia

 
 

Dátum konania: 13.11.2015

Miesto konania: PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava - Ružinov

Organizátor: Internetová poradňa pre mladých IPčko, PEVŠ, Odborný garant Fakulta psychológie PEVŠ

Internetová poradňa pre mladých IPčko v spolupráci s PEVŠ organizuje odbornú konferenciu Virtuálna generácia, ktorá sa uskutoční v piatok 13. novembra 2015 v Aule Magnum Paneurópskej vysokej školy na Tomášikovej 20, Bratislava.


V dobe mobilov, sociálnych sietí a pokročilej elektronizácie generácia mladých postupne stráca kontakt s realitou a čoraz viac sa vytráca do virtuálneho sveta. Organizátor, Internetová poradňa pre mladých IPčko v spoločne s Fakultou psychológie PEVŠ, budú spolu s odborníkmi z oblasti psychológie, sociálnej práce, pedagogiky a iných pracovníkov s deťmi a mladými hľadať cesty, ako pomôcť mladým ľuďom využívať moderné technológie a všetko, čo virtuálny svet ponúka, prospešným spôsobom.

IPčko už tri roky prevádzkuje internetovú poradňu pre mladých a dnes má vyše 28 tisíc chatových kontaktov s mladými. 52 poradcov prostredníctvom chatu denne podáva pomocnú ruku tejto virtuálnej generácii, ktorá vďaka internetovej anonymite často prvýkrát odhaľuje svoje problémy. Na dennom poriadku sú témy ako prázdnota, samota, hľadanie zmyslu života, sebapoškodzovanie či myšlienky na samovraždu.


Pri diskusii s odborníkmi často padá otázka „Sme dnes iní ako kedysi?“ Práve táto otázka má byť hlavnou témou konferencie. Spolu s partnermi konferencie chcú organizátori vytvoriť platformu pre odbornú diskusiu, hľadanie odpovedí na otázky efektívnej práce s mládežou a zdieľanie skúseností, prezentovanie odvážnych nápadov i inovatívnych riešení, ktoré sa nevytvárajú od stola, ale rodia sa v reálnej praxi s človekom. Pozvanie prijali skvelí odborníci z Česka aj zo Slovenska, profesori, výskumníci a špecialisti, ktorí na konferencii odprezentujú svoje poznatky z praxe, ako aj výsledky výskumov a ponúknu svoje poznatky v rámci workshopov.

Viac informácii o konferencii, jej programe, rečníkoch ako aj ďalšie informácie nájdete na webe www.virtualnageneracia.sk.

Odbornú garanciu nad konferenciou prevzala Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy - Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc. Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.,, PhDr. Desanka Kanderová, PhD., PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

 
Naspäť hore