Prednáška p.Prof. Štecha "Identita školského psychológa - dilemy "novej" profesie"

 
 

Dátum konania: 09.12.2011

Miesto konania:

Organizátor: -

Vážení študenti,

dávame vám do pozornosti, že na Fakulte psychológie sa uskutoční

Prednáška p.Prof. Štecha – psychológa z Karlovej univerzity v Prahe
s názvom prednášky "Identita školského psychológa - dilemy "novej" profesie",
ktorá sa uskutoční dňa 9.12.2011 (piatok) .
Bolo by zaujímavé a prínosné pre vás sa zúčastniť tejto prednášky z dôvodu vášho vhľadu do problematiky, ktorá je dôležitou súčasťou vášho budúceho uplatnenia po skončení štúdia, ale i súčasného štúdia.

 
Naspäť hore