Prednáška na tému: Diagnostika a terapia kognitívneho vývinu u detí

 
 

Dátum konania: 08.11.2011

Miesto konania: Tematinska 10

Organizátor: Fakulta psychológie PEVŠ a Detské centrum pri VÚDPaP

Fakulta psychológie PEVŠ v Bratislave v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave organizujú pri príležitosti 20. výročia založenia Detského centra pri VÚDPaP-e odbornú prednášku

na tému: Diagnostika a terapia kognitívneho vývinu u detí

prednášajúca: prof. Brigitta Šindelárová

deň a hodina prednášky: 08.11.2011 od 14.00h do 17.00h

miestnosť: učebňa č. 7

Vítame každého záujemcu.

 
Naspäť hore