Prednášky prof. Dr. Norberta Thoma, Prof. h. c. Dr. H. c.

 
 

Dátum konania: 10.11.2014

Miesto konania: Fakulta psychológie PEVŠ, Tematínska 10

Organizátor: Fakulta psychológie PEVŠ

 

Na pôde PEVŠ sme privítali prof. Dr. Norberta Thoma, Prof. h. c. Dr. H. c. z Univerzity v Berne vo Švajčiarsku, ktorý prijal pozvanie dekana Fakulty psychológie prof. Teodora Kollárika, DrSc. 

Prof. Dr. Norbert Thom si pre našich študentov pripravil prednášky na aktuálne témy:

IDEA MANAGEMENT

v pondelok 10.11.2014 od 9.20 – 12.00 hod., poslucháreň P1

TALENT MANAGEMENT

v utorok 11.11.2014 od 9.20 – 12.00 hod., poslucháreň P1

Prof. Thom je spoluzakladateľom a partnerom Thom Consulting Group GmbH Bern vo Švajčiarsku, členom Americkej akadémie manažmentu a členom ďalších medzinárodných organizácii. Okrem pedagogickej činnosti sa prof. Thom venuje aj výskumu zameraným na oblasť riadenia ľudských zdrojov.

 

 

 

 
Naspäť hore