Prednášky zahraničnej pedagogičky na FPs

 
 

Dátum konania: 23.03.2015

Miesto konania: Fakulta psychológie PEVŠ Bratislava

Organizátor: Fakulta psychológie v rámci programu Erasmus mobility

Pre študentov FPs odzneli tri podnentné prednášky vysokoškolskej pedagogičky z ČR PhDr. Viktórie Kopuničovej, PhD. z Katedry psychologie Filosofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, ktorá na Fakultu psychológie PEVŠ zavítala v rámci programu ERASMUS mobility.

Prednášky prebiehali v troch termínoch:

23.3.2015
Téma: Nelátkové závislosti - Problematické používanie internetu

24.3.2015
Téma: Cyberstalking a jeho riziká v súčasnej dobe

25.3.2015
Téma: Resiliencia a rizikové správanie

 
Naspäť hore