TRANSFORMATÍVNY DIALÓG: USMERŇOVANIE KONFLIKTOV

 
 

Dátum konania: 19.04.2017

Miesto konania: Fakulta psychológie PEVŠ, učebňa 1.03, 1. poschodie

Organizátor: -

Na pôde Paneurópskej vysokej školy sa dňa 19.4.2017 uskutoční workshop so Sheilou McNamee z University of New Hampshire v USA.

Americká terapeutka, profesorka komunikácie a konzultantka na Slovensko zavíta po prvýkrát. Sheila McNamee: "Neexistuje žiadna možnosť úspešne presvedčiť druhých, pretože keď porovnávame, čo je koherentné pre každú stranu konfliktu, je to, ako keby sme porovnávali jablká s hruškami."

Workshop vyzve účastníkov, aby svoju pozornosť zamerali na možnosti zapojenia sa do kolaboratívneho procesu pri rekonštruovaní významu. Hlavnou otázkou, ktorou sa budeme zaoberať, je, ako môžeme preklenúť nezlučiteľné hlasy, resp. nezlučiteľné komunity?
Pozornosť budeme venovať konverzačným zdrojom, ktoré pomáhajú zladiť viaceré racionality prítomné v kontexte konfliktu alebo rozdielu. Cieľom by malo byť ich usmernenie (preklenutie) a nie hľadanie konsenzu. Do dialógu budú prizvané rôzne formy praxe.
Ďalej preskúmame, čo znamená "transformatívny dialóg" pri práci s ľuďmi, ako môžu byť začlenené tradične využívané formy praxe, ako aj hlavné výzvy, ktorým čelíme pri snahe prekonať konflikt. Budeme sa venovať aj problematike sociálnej spravodlivosti a moci, obáv súvisiacich s etikou, morálkou, zodpovednosťou a povinnosťou. Osobitne sa budeme zaoberať novým vývojom v oblasti vzťahovej teórie a rekonštruovaním mysle ako vzťahovému procesu.

Sheila McNamee,Ph.D., je profesorka komunikácie na University of New Hampshire v USA a spoluzakladateľka a viceprezidentka Taos Institute. Venuje sa dialogickej transformácii v rámci rôznych sociálnych a inštitucionálnych kontextov vrátane psychoterapie, organizácií, vzdelávania, zdravotníctva a komunít. Ak je Ken Gergen otec, tak Sheila je matkou aplikácie sociálneho konštruktivizmu v kontexte psychológie. Sheila je autorkou mnohých publikácií, článkov a kapitol. Využíva konštruktivistický prístup v rozmanitých kontextoch, aby pomáhala komunitám s protichodnými názormi pri spoločnom vytváraní budúcnosti.

Miesto konania: Bratislava – Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20 (miestnosť 1.03)
Jazyk workshopu: Tlmočenie z angličtiny do slovenčiny bude zabezpečené.

Registrácia: Prosíme Vás o vyplnenie online formulára.
KAPACITA WORKSHOPU JE OBMEDZENÁ.

Cena:
· earlybird cena: 65 € (pri platbe do 5.3.)
· štandardná cena: 75€ (pri platbe po 5.3.)

Workshop spoluorganizujú: novovzniknutý Inštitút dialogických praxí (IDP) a český spolok Narativ v partnerstve s Coaching Plus a Paneurópskou vysokou školou.

Ďalšie informácie o workshope sa dozviete v prílohe.

 
Naspäť hore