Akademický senát

Predsedníčka: PhDr. Beáta Dvorská, PhD.

Podpredsedníčka: PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

Podpredsedníčka - študentská časť: Daniela Macová

Tajomníčka: Mgr. Denisa Newman, PhD.

Overovateľ: Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc.

Členovia senátu:

Zamestnanecká časť:

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. 

prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. 

doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD. 

doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. 

PhDr. Veronika Boleková, PhD. 

Študentská časť:

Mgr. Mária Mehešová
Patrícia Kmeťová 
Deana Kovárová 


Zápisnice zo zasadnutia AS FPs PEVŠ

2016

2015

2014

 

 

 
Naspäť hore