Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia bola vymenovaná rektorom Paneurópskej vysokej školy prof. JUDr. Jánom Svákom, DrSc. po schválení Akademickým senátom Fakulty psychológie PEVŠ s účinnosťou od 17. februára 2016.

Predsedníčka:

PhDr. Katarína Hennelová, PhD.

Členovia:

PhDr. Henrieta Roľková, PhD.

Mgr. Silvia Csabay 

Filip Foriš 

Súbory na stiahnutie

 
Naspäť hore